Cosmopinie.nl is te koop. Neem contact op via info@dutchbridge.nl voor meer informatie

Privacy & Cookies


1. PRIVACYBELEID

Het is mogelijk dat CosmOpinie bij het aanbieden van diensten informatie van jou als gebruiker verwerkt. We gaan zorgvuldig met de aan ons verstrekte informatie en persoonsgegevens om. Hieronder lees je meer over het pricavybeleid dat wij handhaven.

1.1 Verstrekken persoonsgegevens is niet verplicht
Bezoekers kunnen gebruik maken van de site zonder dat zij hiervoor actief persoonsgegevens hoeven te verstrekken. Wel is voor bepaalde functionaliteiten – zoals als het aanmaken van een account - het invullen van enkele persoonsgegevens vereist. 

1.2 Persoonsgegevens geregistreerde leden
Voor het aanmaken van een account – waarmee je onder andere reacties en reviews kunt plaatsen – is het invullen van enkele persoonsgegevens vereist. Het gaat hier om naam, woonplaats, geboortedatum, sekse en een geldig e-mailadres. Uiteraard kun je er zelf voor kiezen om een anoniem e-mail adres te gebruiken of een gefingeerde naam. 

Buiten de verplichte velden om wordt er bij registratie in optionele velden om extra persoonlijke informatie gevraagd, zoals huidtype. Deze extra velden zijn optioneel en dus niet verplicht. Deze gegevens helpen u echter wel om optimaal gebruik te maken van de gratis diensten van CosmOpinie, dus invullen wordt aangeraden!

1.3 Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden
Persoonsgegevens als naam en e-mail adres worden door ons niet verkocht aan derden.

Uiteraard is het in uitzonderlijke gevallen wel mogelijk dat CosmOpinie op grond van een wettelijke plicht gegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. 

In het geval van winacties worden de adresgegevens (en mogelijk ook e-mail adressen) van winnaressen verstrekt aan de sponsor, ten behoeve van verzending van de prijs. E-mail adressen en andere persoonsgegevens van deelnemers die niet hebben gewonnen zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij anders aangegeven bij de betreffende winactie.

1.4 Verzamelen informatie en statistieken
Voor de inzage van statistieken maakt CosmOpinie gebruik van Google Analytics. Google verzamelt hiervoor gegevens van CosmOpinie-gebuikers ten behoeve van statistieken over bijvoorbeeld de best bezochte pagina's, meest gebruikte browsers en surfgedrag. Statistieken over de site kunnen worden gebruikt om ervaringen op de website te verpersoonlijken en om statistieken over het gebruik van de website – anoniem en als totaalcijfer – te evalueren. Gegevens die hiervoor kunnen worden verzameld zijn onder andere IP-adres, type Internetbrowser en type Operating System.

Ook werkt CosmOpinie samen met adverteerders en advertentienetwerken – waaronder HotPink Media en Zanox - om advertenties in beeld te brengen. Mede hiervoor worden er cookies gebruikt en automatisch bepaalde gegevens opgeslagen (zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum + tijd van uw bezoek). Dergelijke verzamelde gegevens worden door de adverteerder echter niet gekoppeld aan u als natuurlijk persoon, waardoor u in zekere zin anoniem blijft. 

1.5 Affiliate marketing
Op deze website wordt soms gebruik gemaakt van externe links voor affliliate marketing. Dit zijn links naar externe websites, waarbij CosmOpinie een vaste vergoeding of commissie ontvangt voor resp. elk bezoek/aanmelding/verkoop die via deze link wordt gedaan. Affiliate partijen gebruiken mogelijk cookies, o.a. om te herleiden of leads en verkopen via een link op onze site zijn verlopen. Meer over cookies lees je onder het hoofdstuk 2. COOKIES

1.6 Links naar externe sites
Deze website kan links bevatten naar andere websites. Door op de links te klikken bezoekt u een nieuwe website, welke geen eigendom is van CosmOpinie. Wij zijn niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor informatie of uitingen op dergelijke externe websites.

1.7 Privéberichten
Ingelogde leden kunnen gebruik maken van een privéberichtfunctie, waarmee berichtjes kunnen worden geplaatst op het profiel van een ander lid, welke niet zichtbaar zijn voor anderen dan de schrijver en ontvanger van het bericht. CosmOpinie en haar medewerkers hebben de mogelijkheid om deze privé-berichten zonder aankondiging in te zien, ter controle, bijvoorbeeld bij vermoeden van misbruik. 

1.8 Beveiliging
Wanneer hackers erin slagen een website te kraken, kunnen gegevens over gebruikers van de websites op straat komen te liggen. Uiteraard doet CosmOpinie haar uiterste best om dit te voorkomen, onder andere door het mogelijk kunnen inzien van IP-adressen en het treffen van beveiligingsmaatregelen. Wij kunnen echter geen garantie bieden dat de site nooit zal worden gekraakt en zullen in dat geval spreken van overmacht.

1.9 Inzage
U hebt recht op inzage in de gegevens die bij ons over u bekend zijn. Ook kunt u aan ons doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of post ontvangen van aanbiedingen. Wilt u gebruik maken van uw recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens, dan kan CosmOpinie hiervoor een maximale vergoeding van € 4,50 aan administratiekosten vragen. 

CosmOpinie houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. CosmOpinie adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Dit privacybeleid  is voor het laatst gewijzigd op 13 juni 2012.

 

2. COOKIES

2.1 Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer. Zo worden cookies onder andere gebruikt om inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren, zoals de taalinstelling, te onthouden. Daarnaast zijn er cookies die uw website bezoeken bezoekt registreren en monitoren. Met die informatie kunnen adverteerders en websitebeheerders voor u interessante advertenties in een website plaatsen. Bovendien kunnen cookies voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet. 

2.2 Cookies uitschakelen?
Het is mogelijk om gebruik van cookies uit te zetten. Houd er echter wel rekening mee dat u dan misschien niet volledig gebruik kunt maken van deze website. Ook kan het gebeuren dat u bepaalde advertenties vaker ziet. 

Realiseert u zich alstublieft echter dat cosmopinie.nl een gratis dienst is die mee mogelijk wordt gemaakt door advertenties die cookies gebruiken!
CosmOpinie haalt inkomsten uit advertenties, zodat bezoekers gratis gebruik kunnen maken van de site. Wanneer bezoekers in grote getale cookies uitschakelen en ad-blockers installeren, zal dat uiteindelijk betekenen dat gratis te bezoeken websites als cosmopinie.nl niet langer kunnen bestaan. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om gebruik van cookies te accepteren en geen ad-blockers te installeren, maar uiteraard is dit uw eigen keuze! 

2.3 Cookie informatie per browser
Maak een keuze uit de hieronder genoemde browsers voor uitgebreide instructies met betrekking tot het uitschakelen van cookies:

Het uitschakelen dan wel accepteren van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

 

CosmOpinie is gerealiseerd en beheerd door DutchBridge V.O.F. Deze website is onderdeel van het content management systeem van DutchBridge V.O.F..  kvk nr. 39092870 .